Жоба басқару
БИЗНЕСТІ АВТОМАТТАНДЫРУҒА АРНАЛҒАН ПЛАТФОРМА
Пайдаланушы келісімі

Осы пайдаланушы келісімінің мәтіні барлық маңызды келісімдерді қамтиды және «DAR Solutions» ЖШС- ң үшінші тұлғамен келісімнің мәтінінде көрсетілген шарттармен келісім жасауға ұсынысы болып табылады. Осылайша, осы пайдаланушы келісімінің мәтіні жария оферта болып табылады.

Осы офертаның тиісінше акцептісі үшінші тұлғаның келесі іс-әрекеттерді жүйелі түрде жүзеге асыруы болып табылады:

Пайдаланушы келісімінің және оған барлық қосымшалардың, оған қоса Құқық иеленушінің Интернет желісіндегі ресми сайтында орналастырылған және https://darlean.com/kz/policy?region=kz. мекенжайы бойынша жарияланған Құпиялылық саясатының шарттарымен танысу;

Платформаның «Тіркелу» қосымша парағында орналасқан тіркеу нысанына анық және өзекті мәліметтерді, оған қоса тегін, қажет болған жағдайда, бірегей логинін (электронды пошта мекенжайын/абоненттік телефон нөмірін) және байланыс телефонын енгізу;

Толтырылған тіркеу нысанында «Тіркелу» батырмасын басу;

Пайдаланушының жеке кабинетіне ауысқан сәттен бастап Платформада тіркелу аяқталған, ал осы пайдаланушы келісімінің шарттары – тіркелген тұлға үшін міндетті болып саналады.

Егер Сіз осы пайдаланушы келісімінің шарттарымен келіспесеңіз, Платформада тіркелмеңіз және оның сервистерін пайдаланбаңыз.

«DAR Solutions» ЖШС және офертаны акцепттеген үшінші тұлға төмендегілер туралы осы Пайдаланушы келісімін жасасты.

 1. ТЕРМИНДЕР ЖӘНЕ АНЫҚТАМАЛАР

  1. Осы пайдаланушы келісімінде, егер мәтіннен өзгеше туындамаса, келесі терминдердің төменде келтірілген мағыналары болады:

  «DAR Lean онлайн-платформасы (Платформа)» – Интернет арқылы жұмыс істейтін, Құқық иеленушінің иелігіндегі, Пайдаланушыларға операциялық үдерістерді ұйымдастыруға және басқаруға, сондай-ақ Пайдаланушы қызметкерлерінің командалық жұмысын Платформа арқылы жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық жасақтама. Платформада жұмыс істеуге арналған 5 модуль бар: өнімділік құралдары, үдерістер, жоспарлау, кадрларды басқару және есептілік.

  «Құқық иеленуші» - «DAR Solutions» ЖШС, БСН 80640002352, заңды мекенжайы (нақты мекенжайы): Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Көктем-2 ықшам ауданы, 22-үй, электрондық пошта мекенжайы: info-kz@darlean.com.

  «Пайдаланушының жеке кабинеті» – Платформаның Пайдаланушыны тіркеудің нәтижесінде құрылған, оларды пайдалану арқылы Пайдаланушының Платформа функционалына қол жеткізуге мүмкіндігі туатын, Пайдаланушыға теңшелімдерді басқаруға, есеп жазбасын редакциялауға және Платформаның функционалдық мүмкіндіктерін оған берілген өкілеттіктерінің шеңберінде іске асыру үшін қажетті өзге іс-қимылдарды жасауға мүмкіндік беретін қорғалған беттерінің жиынтығы.

  «Пайдаланушы» - Осы Келісімді оферта акцепті арқылы жасасқан, Платформаның сервистерін пайдаланатын, қажетті құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігі бар, және Пайдаланушының Жеке кабинетін құрған заңды немесе жеке тұлға.

  «Серіктес» - Құқық иеленушіге пайдаланушы базасын құру, онымен жұмыс істеу, үлкейту, функционалды кеңейту, сондай-ақ Платформаны және басқа кез келген сервистерді Құқық иеленушімен жасасқан шарттардың негізінде қолдау, соның ішінде оның жұмыс үдерістеріне қызмет көрсету үшін қызмет көрсету мақсатымен тартылатын тұлға.

  «Әкімші» - Пайдаланушының Жеке кабинетінде әкімшілік панельдік басқаруға Пайдаланушы уәкілеттік берген, теңшелімдерді басқару, есеп жазбасын редакциялау және Платформа мүмкіндіктерінің функционалын пайдалану үшін оған берілген өкілеттіктер шеңберінде жауапты жауапты тұлға.

  «Құпиялылық саясаты» -Пайдаланушының деректерін, оған қоса Дербес деректерді жинау, пайдалану, сақтау, өңдеу, қорғау және олардың құпиялылығын қамтамасыз ету тәртібі мен шарттарын анықтайтын, сайтта https://darlean.com/kz/policy?region=kz. мекенжайы бойынша орналасқан осы Пайдаланушы келісімінің ажырамас бөлігі болып табылатын кез келген өзгертулерімен және толықтыруларымен қосқандағы құжат.

  «Реферальдық сілтеме» – Әкімшінің Жеке кабинетте тіркелу және үлгіні толтыру арқылы есеп жазбасына өзгерту енгізу үшін Пайдаланушыға беретін Платформаға сілтемесі;

  «Сервистер» - Пайдаланушылар үшін Платформа арқылы қолжетімді қызметтер мен құралдар.

  «Ақпарат» - Пайдаланушының Платформаға жүктеген (орналастырған) графикалық жәнемәтіндік материалдары (соның ішінде пікірлер, мәтіндер және т.б.).

  «Келісім» - Осы Пайдаланушы келісімі, оған қоса оған кез келген өзгертулер.

  «Тараптар» - Құқық иеленуші, Пайдаланушы, Әкімші.

  «Электрондық құжат» – ақпарат электрондық-цифрлық нысанда ұсынылған және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған құжат.

  «Электрондық цифрлық қолтаңба» («ЭСҚ») – электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың анықтығын, оның тиесілілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиынтығы. ЭСҚ Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландыру орталығы (ҚР ҰКО) берген сертификаттарды пайдалана отырып жасалады және электрондық құжаттың заңдылығын растайды.

 2. КЕЛІСІМНІҢ МӘНІ

  1. Құқық иеленуші Пайдаланушыға осы Пайдаланушы келісімінің шарттарымен Платформаны, сондай-ақ оның ішіндегі қолжетімді қосымша Сервистерді пайдалану құқығын береді.
  2. Функционал, интерфейс, сондай-ақ Платформада ұсынылатын кез келген қызметтер, оған қоса кез келген Сервистер кез келген уақытта өзгертілуі, толықтырылуы, жаңартылуы, функционалдық мүмкіндіктердің нысаны мен сипатын Пайдаланушыға алдын ала хабарлаусыз өзгертуі мүмкін, соған байланысты оларды пайдалану «дәлме-дәл» режимінде, яғни Пайдаланушылар жүгінген кезде Құқық иеленушінің ұсынатын түрінде және көлемінде ұсынылады. Құқық иеленуші өз қарап білгенінше Платформаны, оның бөліктерін, және (немесе) жекелеген Сервистерді қолдауды жалпы барлық Пайдаланушыларға немесе жекелеген Пайдаланушыға, негізінен, алдын ала хабарлаусыз, ұсынуды тоқтатуға (уақытша немесе тұрақты негізде, бүкіл аумақта немесе жекелеген аумақтарда, барлық немесе жекелеген санаттарға жататын Пайдаланушыларға, немесе құрылғылар және(немесе) операциялық жүйелер, бағдарламалық өнімдер модельдеріне) құқылы.
  3. Пайдаланушы Құқық иеленушінің қызметкерлеріне немесе басқа Пайдаланушыларға өатысты этикалық нормалардың бұзылуына жол берген жағдайда, немесе осы Пайдаланушы келісімінің ережелерін басқа жолмен бұзған жағдайда Құқық иеленуші Пайдаланушының Платформаға, оның функционалына және (немесе) сервистеріне қолжетімділікті шектеуге немесе тыйым салуға (уақытша немесе тұрақты негізде) құқылы.
  4. Осы Шартты қабылдай отырып, Пайдаланушы өз атынан және/немесе өзі өкілдік ететін заңды тұлғаның атынан:
   -DAR Lean өнімдерінде қолданылатын ЭЦҚ қол қоюшының өз қолымен қол қоюына тең екенін мойындайды және бірдей заңды салдарға әкеп соғады;
   -ЭЦҚ қол қойылған және DAR Lean өнімдері арқылы жіберілген электрондық құжаттарды Пайдаланушы қолымен қойылған қолтаңбамен баламалы деп танитынына және бірдей құқықтық салдарларға ие болатынымен келіседі.
 3. ТІРКЕУ ШАРТТАРЫ

  1. Құқық иеленуші Пайдаланушы тіркелгенге дейін Платформа туралы ақпаратқа қолжетімділікті Пайдаланушыға ұсынады. Кәмелеттік жасқа толған Пайдаланушы жеке кабинетте тіркелген және осы Келісімді жасасқан соң Платформаның сервистерін пайдалануға құқылы.
  2. Платформада тіркелу процедураларын жүзеге асыру:
   1. тіркелу кезінде Пайдаланушы Платформаны пайдалану үшін қажетті анық ақпаратты ұсынады;
   2. Пайдаланушының тіркеуді сәтті жүзеге асыруы осы Келісімнің толық және бұлтарыссыз акцептісі болып танылады.
  3. Егер Пайдаланушы Платформаны заңды тұлғаның атынан пайдаланса, онда ол өзінің осы заңды тұлғаның (бұдан әрі - Әкімші) атынан әрекет ету өкілеттіктері туралы растайды, және мұндай Әкімші осы Келісімнің шарттарын қабылдайды.
  4. Әкімшінің Платформада қолданыстағы функционалды ескере отырып сәтті тіркелуі Келісімді жасасу сәті болып саналады.
  5. Содан кейін Әкімші Пайдаланушыларды заңды тұлғаның атынан Пайдаланушының барлық төменде көрсетілген нақты іс-әрекеттерін жүйелі түрде жасау арқылы тіркейді:
   1. Пайдаланушыға Әкімшінің беретін реферальдық сілтемесі бойынша ауысу. Мұндай ауысуды жүзеге асыра отырып, Пайдаланушы Платформаның Сервисін пайдалану ниетін растайды;
   2. Келісімнің шарттарымен танысу, осы Келісімді акцепттеу, сондай-ақ Платформада сәтті тіркелу.
  6. Тіркелу аяқталған соң Пайдаланушыға Пайдаланушының электрондық пошта мекенжайы немесе абоненттік телефон нөмірі бойынша құпиясөзді белгілей отырып, есептік деректер арқылы Жеке кабинетке қол жеткізу мүмкіндігі беріледі. Платформада тіркелу кезінде Пайдаланушы абоненттік телефон нөмірін көрсетеді. Пайдаланушының Платформаны әрі қарай пайдалануы оның осы Келісім шарттарын шартсыз қабылдауын білдіреді.
  7. Әкімшіге және/немесе Пайдаланушыға үшінші тұлғалардың алдында құпиясөздің қауіпсіздігі мен бүтіндігін қамтамасыз ету міндеті жүктеледі. Құпиясөз жоғалған немесе ашылған жағдайда, сондай-ақ үшінші тұлғалар Жеке кабинетке қолжетімділікті заңсыз иеленген жағдайда Әкімші және/немесе Пайдаланушы бұл туралы дереу Құқық иеленушіге info-kz@darlean.com. электрондық пошта мекенжайына хабарлауға міндетті. Осындай хабарлама келіп түскенге дейін Әкімшінің және/немесе Пайдаланушының Жеке кабинетін пайдаланып жасалған барлық іс-әрекеттерді Әкімшінің және/немесе Пайдаланушының өзі жасаған болып есептеледі.
  8. Пайдаланушы Платформаға кіру үшін бөтен логин мен құпиясөзді пайдаланбауға және өз верификациялық деректерін басқа Пайдаланушыларға немесе үшінші тұлғаларға Платформаға қол жеткізу үшін бермеуге міндеттенеді.
  9. Пайдаланушы жауапты:
   - Пайдаланушының ЭЦҚ құпия сөзінің сақталуын және сақталуын бұзу және Пайдаланушының ЭЦҚ рұқсатсыз пайдалану салдарынан туындауы мүмкін залал үшін.
   - Пайдаланушы логинінде DAR Lean жүйесінде орындалатын барлық әрекеттер үшін.
   - DAR Lean жүйесінде Пайдаланушының атынан электрондық цифрлық қолтаңбасы бар электрондық құжатқа қол қойған Пайдаланушының қол қою құқығының болмауы.
  10. Авторлық құқық иесі DAR Lean жүйесінде электрондық құжаттарға қол қою кезінде Пайдаланушының ЭЦҚ кілттерінің жарамдылығын тексермейді.
  11. DAR Lean жүйесінде электрондық құжаттарға қол қою кезінде Пайдаланушының ЭСҚ кілттерінің жарамдылығын тексеруді Қазақстан Республикасының ҰКО жүзеге асырады.
 4. ПАЙДАЛАНУ ТӘРТІБІ

  1. Тіркеу процедурасы сәтті өткен соң Пайдаланушы Жеке кабинетке кіруге рұқсат алады және Платформаның бүкіл функционалын пайдалану мүмкіндігіне ие болады.
  2. Құқық иеленгуші кез келген уақытта өз қарап білгенінше Платформаның мазмұнын, беттерінің түрі мен түстерін өзгерте алады, Платформаның функционалын қоса алады және өзгерте алады. Бұл ретте Құқық иеленуші мұндай өзгертулердің Платформа жұмысының сапасының нашарлауына алып келмейтініне кепілдік береді. Мұндай өзгерістер туралы ақпарат Платформада тікелей іске асыру басталар алдында жарияланады.
  3. Пайдаланушы Платформаны және Жеке кабинетті ҚР заңнамасын, үшінші тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын, мораль және адамгершілік нормаларын бұзбай, адал пайдалануға міндетті.
  4. Егер Пайдаланушының басқа Пайдаланушыға Платформаны соңғысының пайдалануымен байланысты шағымдары пайда болса, Пайдаланушы бұл талаптарды тікелей осы пайдаланушыға қоюға және шағымдарды өз бетінше және құқық иеленушінің қатысуынсыз шешугеміндетті.
 5. ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК ЖӘНЕ ПЛАТФОРМАНЫ ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ ШЕКТЕУЛЕР

  1. Платформада Құқық иеленушіге тиесіні зияткерлік қызмет нәтижелері бар.
  2. Платформаны пайдалана отырып, Пайдаланушы Платформадағы барлық деректердің және Платформаның ішіндегісінің құрылымының авторлық құқықпен, тауар белгісіне құқықпен және зияткерлік қызмет нәтижелеріне басқа құқықтармен қорғалғанын, және аталған құқықтардың жарамды болып табылатынын және барлық формаларда, барлық тасымалдағыштарда және қазіргі кезде қолданыстағы, сондай-ақ кейіннен әзірленген немесе жасап шығарылған барлық технологияларға қатысты қорғалатынын мойындайды және онымен келіседі. Платформаның ішіндегі кез келген нәрсеге, оған қоса, басқалардан басқа аудиовизуалдыө туындыларға, кескіндерге, әдістемелік материалдарға, тауар белгілеріне ешқандай құқықтар Пайдаланушыға Платформаны пайдаланудың және Келісімді жасасудың нәтижесінде ауыспайды.
  3. Жоғарыда аталған ережелержің әмбебап сипатына зиян келтірусіз, Пайдаланушы Платформаның зияткерлік қызмет нәтижелерін, қорғалатын құқықтарды және үшінші тұлғалардың басқа материалдарын қамтитынын, және мұндай құқықтардың Құқық иеленушіге тиесілі екенін мойындайды. Пайдаланушыға Платформадағы айрықша және жеке мүліктік емес құқықтар объектілерін көшіруге, түрлендіруге, өзгертуге, жоюға, толықтыруға, жариялау,а табыстауға, туынды жұмыстарды жасап шығаруға, солардың негізінде өнімдерді дайындауға немесе сатуға, мұндай құқықтарды Құқық иеленушінің тікелей рұқсатынсыз жаңғыртуға, көрсетуге немесе басқа жолмен пайдалануға немесе пайдасына жаратуға тыйым салынады.
  4. Күмән тудырмау үшін Пайдаланушыға тыйым салынады:
   1. Платформаның бағдарламалық бөлігін, сондай-ақ Платформаның дизайнын көшіруге, немесе басқа жолмен пайдалануға;
   2. Платформаның бағдарламалық бөлігін қандай да бір жолмен өзгертуге, Платформаның жұмысын және жұмыс қабілеттілігін өзгертуге бағытталған іс-әрекеттерді жасауға;
   3. Платформаның басқа Пайдаланушыларының, үшінші тұлғалардың, сондай-ақ тұлғалар тобының құқықтары мен бостандықтарын кемсітуге және басқа жолмен бұзуға.
  5. Құқық иеленуші Платформаның ішіндегісін осы келісімнің барлық шарттарын қабылдаған барлық тұлғаларға қарап шығуы үшін шектелген, жеке, айрықша емес, коммерциялық емес, кері қайтарылатын және үшінші тұлғаларға беруге жатпайтын лицензия береді. Пайдаланушы Платформаның контентін Құқық иеленушінің алдын ала берген жазбаша рұқсатынсыз автоматтандырылған жүйелердің (скрипттер, боттар, өрмекшілер, сканерлер және т.б. сияқты) көмегімен немесе басқа ақпаратты алу жүйелері мен технологияларын (фрейм, пайдаланушылардың деректерін алуға арналған маскалар) пайдалану арқылы көшірмеуге міндеттенеді. Осы Келісімде көзделген жағдайларды қоспағанда, Платформаның ешқандай материалдарын Құқық иеленушімен алдын ала жазбаша келісусіз көшіруге, жаңғыртуға, өзгертуге, қайта шығаруға, жүктеуге, шеттегі өнімдерде орналастыруға, үшінші тұлғаларға беруге және кез келген формада және кез келген құралдармен таратуға болмайды.
  6. Құқық иеленуші Платформа өнімдеріне қол жеткізу шектерін белгілеуге, соның ішінде Платформа өнімдеріне үшінші тұлғалардың рұқсатсыз қол жеткізуін болдырмау мақсатында уақыт пен көлеміне шектеу белгілеуге құқылы.
 6. ЖАЗЫЛУ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ

  1. Осымен Құқық иеленуші Платформаның тіркелгеннен кейінгі 3 (үш) айдың ішінде ақысыз пайдаланылатынын растайды.
  2. Келісімнің 6.1 т. көрсетілген мерзімнен кейін Құқық иеленуші ақы алмай, мұндай ақпаратты Платформаның бетіне жариялау арқылы Платформаның пайдалану құнын белгілей алады немесе оны пайдалану мерзімін соза алады.
  3. Платформа функционалына қол жеткізу құны Құқық иеленушінің шешімі бойынша өзгеруі мүмкін. Бұл ретте мұндай құнның өзгеруі осы құнды бұрынғы бағамен толық көлемде төлеген Пайдаланушылар үшін функционалға қол жеткізу құнына әсер етпейді. Платформа функционалына құнның өзгергені туралы Құқық иеленуші Пайдаланушыларға құнды Платформада көрсету арқылы хабарлайды.
  4. Платформа функционалына қол жеткізуге рұқсат белгілі бір мерзімге алынады. Бұл ретте Пайдаланушы Платформаның тиісті қосымша парағында Платформа функционалына қол жеткізуді сатып алу мерзімін (әрі қарай мәтінде – «Жазылу мерзімі») таңдап алуға құқылы.
  5. Платформа функциналына қол жеткізу үшін жазылуға төлем халықаралық төлем жүйелерінің кредиттік немесе дебеттік карталарымен төлеуге мүмкіндік беретін электрондық төлемдер жүйесінің провайдерлері арқылы жасалады;
  6. Төлем инфрақұрылымын іске асыру жағынан Платформаның жұмысы тек қана Серіктестердің қаржылық сервистерінің негізінде құрылған;
  7. Пайдаланушы Серіктестердің төлем жүйелерінің жұмысындағы іркілістер үшін Құқық иеленушінің жауапкершілік көтермейтінімен келіседі;
  8. Құқық иеленуші өз жағында Пайдаланушылардың банк карталарының деректерін өңдемейді және оған қоса мұндай деректерді өз жағында сақтамайды. Карталардың деректерін өңдеумен, төлемдердің өздерін өткізумен Серіктестер айналысады;
  9. Төлемді жүйеде авторландыру нәтижесі оң болған жағдайда Пайдаланушы төлеу бойынша міндеттемелер орындаған болып есептеледі. Жасалған төлем туралы төлемдер жүйесінің ақпараты төлемнің жасалуының дәлелі болып табылады.
  10. Құқық иеленуші электрондық төлемдер жүйесін бақыламайды және мұндай төлемдер жүйесіндегі қателер үшін жауапкершілік көтермейді. Егер мұндай қателердің нәтижесінде пайдаланушының ақшасын шешіп алу орын алса, бірақ төлемді жүйе авторландырмаса, ақшаны Пайдаланушыға қайтару бойынша міндеттер электрондық төлемдер жүйесінің провайдеріне жүктеледі.
 7. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

  1. Дербес деректерді Пайдаланушы Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан базада сақтайды.
  2. Дербес деректерді жинаудың және өңдеудің барлық шарттары осы Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын Құқық иеленушінің Құпиялылық саясатында сипатталған. Бұл ретте Пайдаланушы Құқық иеленушінің Құпиялылық саясатымен Платформаны пайдалануды бастағанға дейін танысуға міндеттенеді.
 8. ЖАУАПКЕРШІЛІК

  1. Пайдаланушы Келісімнің, заңнаманың талаптарын, мораль және жауапкершілік нормаларын, немесе техникалық талаптарды бұзған жағдайда Құқық иеленуші Пайдаланушының Жеке кабинетін бұғаттауға немесе жоюға, Пайдаланушының Жеке кабинетін пайдаланып Платформаның белгілі бір немесе барлық функцияларына қол жеткізуге тыйым салуға немесе шектеу қоюға құқылы.
  2. Келісімнің 8.1-тармағында көзделген жағдайларда Пайдаланушының жасаған төлемі Платформаға қол жеткізу уақытының төлемі шегеріле отырып қайтарылады.
  3. Пайдаланушының Жеке кабинетке кіруге рұқсатты үшінші тұлғаларға беру жағдайлары анықталған кезде Құқық иеленуші өз таңдауы бойынша Келісімнің 8.1- тармағында көзделген шараларды қабылдайды, Бұл ретте Құқық иеленуші Пайдаланушының Жеке кабинетке, соның ішінде Пайдаланушы алдын ала төлеген қол жеткізуін толық бұғаттауға құқылы.
  4. Құқық иеленуші Платформаның жұмыс қабілеттілігі үшін жауап бермейді және Платформаның тоқтаусыз жұмыс істейтініне кепілдік бермейді. Құқық иеленуші сондай-ақ Платформада орналастырылған ақпараттың сақталуына және Платформаға үздіксіз қол жеткізу мүмкіндігіне кепілдік бермейді.
  5. Платформаның ақпаратын Пайдаланушының осы Келісімге қайшы пайдалануымен байланысты келіп түскен құқық иеленушілердің/авторлардың/мердігерлердің барлық шағымдарын Пайдаланушының өз есебінен өз бетінше реттейтініне Пайдаланушы кепілдік береді. Құқық иеленушінің мекенжайына үшінші тұлғалар тарапынан Платформада зияткерлік меншік объектілерін заңсыз пайдалану мәселесі бойынша шағымдар келіп түскен жағдайда Пайдаланушы Құқық иеленушіге осындай шағымдарды алудың нәтижесінде келтірілген барлық залалды өтеуге келіседі. Құқық иеленуші сондай-ақ осы Келісімді Пайдаланушының бейінін алып тастау арқылы бір жақты тәртіппен бұзу құқығын өзіне қалдырады.
 9. ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР

  1. Платформада Интернет желісіндегі басқа сайттарға (үшінші тұлғалардың сайттарына) сілтемелер болуы мүмкін. Аталған үшінші тұлғаларды және олардың контентін Құқық иеленуші белгілі бір талаптарға (дұрыстығы, толықтығы, заңдылығы және т.б.) сәйкестігі жағынан тексермейді. Платформаны пайдалануға байланысты Пайдаланушы қол жеткізуге рұқсат алатын үшінші тұлғалардың сайттарында орналастырылған кез келген ақпарат, материалдар үшін, соның ішінде үшінші тұлғалардың сайттарында айтылған кез келген пікірлер немесе пайымдаулар үшін, жарнама және т.б. үшін, сондай-ақ осындай сайттардың немесе контенттің қолжетімділігі және оларды Пайдаланушының пайдалану салдары үшін Құқық иеленуші жауапкершілік көтермейді.
  2. Құқық иеленуші Платформаның Пайдаланушы талаптарына сай болып табылатынына, Платформаға қол жеткізуге рұқсаттың үздіксіз, жылдам, сенімді және қатесіз берілетініне кепілдік бермейді. Құқық иеленуші жағындағы да, Пайдаланушы жағындағы да Пайдаланушының Платформаға қол жеткізуге рұқсат ала алмауына алып келген бағдарламалық-аппараттық қателер еңсерілмейтін күш жағдайлары, және Келісім бойынша Құқық иеленушінің міндеттемелерді орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатуға негіз болып табылады.
  3. Құқық иеленуші кез келген уақытта өз қарап білгенінше және Пайдаланушыға алдын ала хабарлаусыз осы Келісімнен және тараптардың құқықтық қатынастарына қолдануға болатын өзге құқықтық құжаттардан туындайтын өз құқықтары мен міндеттерін кез келген үшінші тұлғаға табыстауға құқылы.
  4. Құқық иеленуші техникалық деректерді және олармен байланысты ақпаратты, оған қоса, өзгелерден басқа сыртқы құрылғылар, сондай-ақ Пайдаланушы құрылғысының, жүйенің және Платформаның бағдарламалық жасақтамасы туралы техникалық деректерді жинауға және пайдалануға құқылы. Бұл ақпарат тұрақты түрде жиналады және Пайдаланушыға бағдарламалық жасақтаманың жаңартуларын, техникалық қолдауды және Платформаға жататын қызметтерді (егер бар болса) ұсынуды ықшамдау мақсатын көздейді.
  5. Платформа жұмысын жақсарту және тұрақтылығын арттыру мақсатында Құқық иеленуші Пайдаланушының Платформаны пайдалануы туралы статистикалық және басқа да ақпаратты жинауға, сақтауға және өңдеуге құқылы.
 10. КЕПІЛДІКТЕРДЕН БАС ТАРТУ

  1. Платформа пайдаланушыларға ешқандай айқын немесе ұйғарынды кепілдіктерсіз «дәлме- дәл», «қолжетімді деңгейде» және «барлық қателерімен бірге» шарттармен ұсынылады. Құқық иеленушінің еншілес компанияларының, директорларының, қызметкерлерінің, менеджерлерінің, агенттерінің, өкілдерінің немесе сатушыларының Құқық иеленуші атынан айқын немесе ұйғарынды кепілдіктерді, соның ішінде төмендегілерге қатысты кепілдіктерді беруге құқығыжоқ:
   a) көрсетілетін қызметтерге;
   b) Платформа контентіне;
   c) Пайдаланушылардың ақпаратына;
   d) Платформа өнімдерін пайдалану арқылы деректерді беру қауіпсіздігіне.
   Одан басқа, Құқық иеленуші Платформаның нақты, осы Келісімде анықталмаған мақсаттар үшін жарамдылығына, коммерциялық құндылықтарға, меншік құқықтарын сақтауға, компьютерлік вирустардан қорғалғандығына және т.б. қатысты барлық айқын және ұйғарынды кепілдіктерден бас тартады.
  2. Құқық иеленуші Платформада қателер мен ақаулардың болмайтынына, сондай-ақ желілік байланысқа, бағдарламалық жасақтамаға және Пайдаланушының құрал-жабдықтарына және басқа да факторларға байланысты болуы мүмкін Платформаға қолжетімділіктің үздіксіздігіне кепілдік бере алмайды. Пайдаланушы Сервисті және Платформа өнімдерін пайдалану үшін толық дербес жауапкершілік көтереді. Құқық иеленуші Платформа өнімдерінің кез келген юрисдикцияларда толықтай қолжетімді болатынына кепілдік бере алмайды, сондықтан Платформаны Қазақстан Республикасының заңнамасын ескере отырып пайдалануға жолберіледі.
  3. Платформаның Сервисі мен өнімдерін пайдалана отырып, Пайдаланушы онымен мұндай пайдаланудың Пайдаланушы юрисдикциясында толықтай заңды болып табылатынын растайды.
  4. Құқық иеленуші Сервисті және Платформа өнімдерін пайдаланып таратылатын жарнама материалдары үшін, дәл сол сияқты осы жарнама материалдарына сәйкес ұсынылатын тауарлар мен қызметтер үшін жауапкершілік көтермейді.
  5. Платформаны ақпараттық толтыруды, Платформаның дизайнын өзгертуді және тарифтерге бағаларды өзгертуді Құқық иеленуші Пайдаланушыларға алдын ала хабарлаусыз жүзеге асыра алады.
 11. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

  1. Осы Келісімді орындаумен, бұзумен немесе жарамсыз деп танумен байланысты туындауы мүмкін барлық дауларды, келіспеушіліктерді және шағымдарды Тараптар келіссөз арқылы шешуге тырысатын болады. Шағымдары және/немесе келіспеушіліктері пайда болған Тарап екінші тарапқа туындаған шағымдарды және/немесе келіспеушіліктерді көрсете отырып хабарлама жібереді.
  2. Хабарламаға жауапты хабарлама жіберген Тарап тиісті хабарламаны жіберген күннен кейінгі 30 (отыз) жұмыс күннің ішінде алмаған жағдайда, немесе егер Тараптар туындаған шағымдар және/немесе келіспеушіліктер бойынша келісімге келмесе, дау Құқық иеленушінің орналасқан жері бойынша сот тәртібімен шешілуге жатады.
 12. КЕЛІСІМНІҢ ШАРТТАРЫН ӨЗГЕРТУ

  1. Құқық иеленуші Келісімнің шарттарын бір жақты тәртіппен өзгертуге құқылы, бұл ретте мұндай өзгертулер Келісімнің жаңа нұсқасы жарияланған күннен бастап 1 (бір) ай өткеннен кейін күшіне енеді.
  2. Платформаға әрбір келесі кірген сайын Жеке кабинетті пайдалануды бастағанға дейін Пайдаланушы Келісімнің жаңа нұсқасымен танысуға міндеттенеді. Платформаны және Пайдаланушының Жеке кабинетін пайдалануды жалғастыруы Пайдаланушының Келісімнің жаңа нұсқасының шарттарымен келіскенін білдіретін болады.
  3. Егер Пайдаланушы Келісімнің жаңа нұсқасының шарттарымен келіспесе, ол Платформаны пайдалануды тоқтатады.
 13. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  1. Келісімнің қандай да бір ережесін жарамсыз немесе мәжбүрлі орындауға жатпайтын деп тану Келісімнің өзге ережелерінің жарамсыз болуына алып келмейді.
  2. Пайдаланушылардың бірі Келісімнің ережелерін бұзған жағдайда Құқық иеленуші тарапынан әрекеттің жасалмауы Құқық иеленушіні кейіннен өз мүдделерін қорғау және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қорғалатын Платформа материалдарына зияткерлік құқықтарды қорғау үшін тиісті іс-әрекеттерді қабылдау құқығынан айырмайды.
  3. Пайдаланушы Келісімнің барлық ережелерімен танысқанын, олардың түсінетінін және қабылдайтынын растайды.
  4. Осы Келісім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қосылу шарты болып табылады. Осы Келісімнің шарттарын Құқық иеленуші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз бетінше белгілейді, және оларды Пайдаланушы осы Келісімге жалпы қосылу арқылы ғана қабылдайды.
  5. Пайдаланушы қызығушылық тудырған мәселелер, проблемалар бойынша кез келген түсіндірмелерді Құқық иеленушіге info-kz@darlean.com. электрондық поштасының көмегімен жүгіну арқылы ала алады.
Условия и положения использования Платформы DAR Lean компании DAR TECH Limited
 1. Вступительная часть

  1. С настоящими Условиями и положениями («T&C»), регулирующими использование Платформы DAR Lean («DAR Lean») от компании DAR TECH Limited, адрес: HE409398, Themistokli Dervi 3, JULIA HOUSE, 1066, Nicosia, Cyprus («DAR TECH»), в т.ч. всех видео, записей, текстовых, графических, аудио- и иных материалов, отправляемых, получаемых, хранимых или иным образом выводимых на Платформу DAR Lean, можно ознакомиться по ссылке https://app.darlean.com.
  2. Осуществляя доступ к услугам DAR Lean или используя их, пользователь автоматически принимает T&C, независимо от того, заключил ли он договор с DAR TECH. Если пользователь не принимает T&C в полном объеме, ему запрещен доступ к Платформе DAR Lean, а также запрещено использование контента и услуг, предлагаемых на ней.
  3. Чтобы использовать Платформу DAR Lean, пользователь должен быть не младше 18 лет, а также должен быть Предпринимателем/Собственником предприятия. С клиентами договоры не заключаются.
  4. Пользователь прямо признает, что компания DAR TECH уже объявила о своих возражениях против любых положений заявки или иных бизнес-документов пользователя, если такие положения содержат расхождения.
 2. Определения

  Определения, используемые в настоящих T&C, относятся исключительно к настоящим T&C и не влияют на определения, приведенные в Политике конфиденциальности или иных документах компании DAR TECH. Если в настоящем тексте прямо не предусмотрено иное, следующие термины в T&C имеют указанные ниже значения:

  «Платформа DAR Lean»: развернутая в облаке Интернет-платформа, управляемая компанией DAR TECH и находящаяся по адресу https://app.darlean.com, которая позволяет пользователям организовать операционные процессы, а также работу в команде, в том числе (помимо прочего) средства обеспечения производительности, процессы, планирование, управление кадрами и систему отчетности, и управлять ими.

  «Пользователь»: юридическое или физическое лицо, использующее сервисы Платформы, независимо от прохождения пользователем регистрации, а также от наличия договорных отношений между контрагентами.

  «Предприниматели» или «собственники предприятий»: физические или юридические лица, либо обладающие правоспособностью партнерства, для которых соответствующий договор является частью функционирования их предприятия. «Предприятия» означает любые постоянные учреждения, занимающиеся самостоятельной экономической деятельностью, даже если они не ориентированы на извлечение прибыли.

  «Контрагенты»: этот термин означает совместно DAR TECH и Пользователя. Он применяется независимо от факта установления договорных отношений между Пользователем и DAR TECH.

  «Личный аккаунт Пользователя»: определенное количество защищенных страниц, созданных на Платформе в результате регистрации Пользователя, с помощью которых Пользователь может осуществить доступ к функциональным возможностям Платформы, позволяющим ему менять настройки, редактировать учетную запись, а также выполнять иные действия, необходимые для реализации функциональности Платформы в рамках предоставленных ему полномочий.

  «Администратор»: лицо, уполномоченное Пользователем управлять панелью управления в Личном аккаунте Пользователя, ответственное за управление настройками, редактирование аккаунта и выполнение действий, необходимых для реализации функциональности Платформы в рамках предоставленных ему полномочий.

  «Политика конфиденциальности»: документ (с учетом вносимых в него изменений и поправок), который определяет порядок и условия сбора, использования, хранения, обработки, защиты и конфиденциальности данных Пользователя, в т.ч. персональных данных, который является неотъемлемой частью настоящего Договора с Пользователем и с которым можно ознакомиться по ссылке https://darlean.com/ru/policy?region=eu.

  «Реферальная ссылка»: ссылка на Платформу, предоставленная Пользователю Администратором с целью регистрации и внесения изменений в аккаунт посредством заполнения формы в Личном аккаунте.

  «Услуги»: сервисы и инструменты, доступные Пользователю через Платформу.

  «Общий регламент по защите персональных данных» («GDPR»): «Общий регламент по защите персональных данных» или «GDPR» означает Регламент (ЕС) No2016/679 Европейского парламента и Совета ЕС от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в связи с обработкой персональных данных, о свободном обращении таких данных и о признании Директивы No95/46/EC утратившей силу, в последней опубликованной редакции.

  Персональные данные: любые сведения, касающиеся идентифицированного или поддающегося идентификации физического лица («Субъект данных»); при этом поддающееся идентификации физическое лицо – это лицо, личность которого можно установить, будь то прямо или косвенно, в частности, посредством идентификатора, такого как его имя, идентификационный номер, данные о местонахождении, онлайн- идентификатор или с помощью одного или нескольких факторов, специфичных для физической, физиологической, генетической, ментальной, экономической, культурной или социальной идентичности такого физического лица.

 3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

  1. В рамках настоящих T&C компания DAR TECH предоставляет Пользователю право использовать Платформу DAR Lean, а также дополнительные Услуги, доступные на ней.
  2. Платформа DAR Lean представляет собой платную онлайн-платформу компании DAR TECH, которая предлагает различные услуги DAR Lean. Чтобы использовать услуги DAR Lean на Платформе, пользователи должны выполнить определенные технические требования и возможно внести плату за определенный период. Отдельный договор между DAR TECH и Пользователем заключается, когда Платформа начинает использоваться. Нормы, изложенные в настоящих Условиях и положениях, применимы ко всем договорам между DAR TECH и Пользователями, а также к любому использованию Платформы. Любые предусматривающие отклонения договоренности должны быть зафиксированы в письменной форме.
  3. Функциональные возможности, интерфейс и любые сервисы, предоставляемые на Платформе, в т.ч. любые Услуги, могут быть модифицированы, дополнены, обновлены, могут в любое время без предварительного уведомления Пользователя претерпеть изменения по форме и характеру функциональности, и поэтому предлагается использовать их на условиях «как есть»,т.е. в той форме и в том объеме, как они предоставляются компанией DAR TECH на момент обращения Пользователя. DAR TECH вправе по своему единоличному усмотрению прекратить без предварительного уведомления (будь то на временной или постоянной основе, в целом или на отдельных территориях, в отношении Пользователей либо моделей устройств и (или) операционных систем, программных продуктов всех или определенных категорий) предоставление поддержки в связи с Платформой, ее частями и (или) отдельными Услугами (либо любыми отдельными функциями в рамках Услуг) всем Пользователям в целом или отдельному Пользователю, в частности.
  4. DAR TECH вправе ограничить или запретить (будь то временно или постоянно) доступ Пользователя к Платформе, ее функциональным возможностям и (или) сервисам, если Пользователь нарушил этические нормы как в отношении работников DAR TECH, так и других Пользователей или нарушил любые иные нормы настоящих T&C.
  5. DAR TECH может без предварительного уведомления Пользователей изменять информационное наполнение Платформы, дизайн Платформы, а также размер платы.
  6. После успешной регистрации Пользователь получает доступ к Личному аккаунту и может использовать все функциональные возможности Платформы.
  7. DAR TECH может (в любое время по своему единоличному усмотрению и без предварительного уведомления Пользователя) передать любой третьей стороне все или часть своих прав и обязанностей, возникающих из этого Договора, T&C и иных документов юридического характера, регулирующих правоотношения между сторонами.
  8. Пользователь должен использовать Платформу и Личный аккаунт добросовестно, без каких-либо нарушений законодательства, прав и свобод третьих сторон, а также норм морали и этики.
  9. Если у Пользователя есть претензия к другому Пользователю в связи с использованием Платформы последним, Пользователь должен предъявить претензию напрямую такому Пользователю и урегулировать ее самостоятельно, без участия DAR TECH.
  10. Если Пользователь нарушает требования T&C, законодательства, нормы морали и этики или технические требования либо не может выполнить свое платежное обязательство, DAR TECH вправе заблокировать или удалить Личный аккаунт Пользователя, запретить или ограничить доступ к некоторым или всем функциям Платформы с помощью Личного аккаунта Пользователя.
  11. Пользователь гарантирует, что все претензии правообладателей/авторов/ привлеченных лиц, возникающие из использования Пользователем информации с Платформы в нарушение настоящего Договора, подлежат самостоятельному урегулированию Пользователем за его собственный счет. Если DAR TECH получает претензии от третьих сторон касательно незаконного использования объектов интеллектуальной собственности на Платформе, Пользователь обязуется возместить все убытки, понесенные компанией DAR TECH в результате таких претензий, и при этом DAR TECH также оставляет за собой право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, удалив профиль Пользователя.
 4. УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ

  1. Компания DAR TECH должна предоставить Пользователю доступ к информации о Платформе до прохождения Пользователем регистрации. Предварительным условием заключения договора является регистрация пользователя или администратора на Платформе DAR Lean. Пользователь вправе использовать сервисы Платформы после регистрации в своем личном аккаунте и заключении настоящего Договора.
  2. Проходя регистрацию на Платформе DAR Lean, Пользователь делает обязывающее предложение о заключении договора. Пользователь и (или) Администратор также подтверждает(-ют), что вся информация, предоставленная им (ими) в процессе регистрации, является верной и полной. Он обязан немедленно проинформировать DAR TECH о любом изменении в регистрационных данных. DAR TECH принимает это предложение, активируя аккаунт Пользователя, что позволяет использовать услуги DAR Lean. Договор между сторонами считается заключенным на момент принятия предложения.
  3. Если Пользователь использует Платформу от имени юридического лица, он должен подтвердить свои полномочия действовать от имени такого юридического лица («Администратор»), и при этом Администратор должен принять условия и положения настоящего Договора.
  4. Датой Договора считается дата успешной регистрации Администратора и (или) Пользователя на Платформе, с учетом доступных функциональных возможностей.
  5. Затем Администратор регистрирует Пользователей от имени юридического лица, обеспечив последовательное выполнение Пользователями всех указанных ниже действий:
   • нажатие на Реферальную ссылку, предоставленную Пользователю Администратором. Нажимая на указанную ссылку, Пользователь подтверждает свое намерение использовать Услуги, доступные на Платформе.
   • ознакомление с T&C и Политикой конфиденциальности, принятие условий настоящих Договоров и успешная регистрация на Платформе.
  6. После регистрации Пользователь получает доступ к своему Личному аккаунту с помощью адреса электронной почты или номера телефона абонента, и при этом генерируется пароль. В процессе регистрации на Платформе Пользователь указывает номер телефона абонента. Дальнейшее использование Платформы Пользователем признается безусловным принятием условий и положений настоящего Договора.
  7. В обязанности Администратора и (или) Пользователя входит обеспечение безопасности пароля и его защиты от третьих сторон. Если пароль потерян или взломан, и если третьи стороны получили несанкционированный доступ к Личному аккаунту, Администратор и (или) Пользователь должен (должны) немедленно уведомить DAR TECH по электронной почте info-eu@darlean.com. Пока уведомление не будет получено, все действия, предпринимаемые с Личного аккаунта Администратора и (или) Пользователя, считаются одобренными Администратором и (или) Пользователем.
  8. Пользователь обязуется не использовать чужие имя пользователя и пароль для доступа к Платформе, а также не предоставлять другим Пользователям или сторонним лицам свои данные для верификации, которые могут использоваться ими для доступа к Платформе.
 5. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ DAR TECH

  1. DAR TECH предлагает пользователям бесплатные (с ограниченным доступом) и несколько платных подписок с дополнительными функциями. Подробная информация о ценах и сведения об индивидуальных подписках доступны по ссылке: https://darlean.com/ru/plans?region=eu.
  2. В течение срока действия Договора компания DAR TECH должна предоставлять Пользователю приобретенные им Услуги или Продукты в соответствии с настоящими Условиями и положениями. Это положение не влияет на право компании DAR TECH расторгнуть договор по уважительной причине.
  3. Смотрите более подробную информацию об услугах, продуктах, данных, сроке действия договора и результатах деятельности DAR TECH по ссылке https://darlean.com/ru?region=eu.
 6. АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  1. Цены в зависимости от вида оплаты можно найти по ссылке https://darlean.com/ru/plans?region=eu. Эти цены не являются обязательными и включают действующие налоги, предусмотренные законом. Как только договор будет заключен, плата подлежит внесению немедленно.
  2. Стоимость доступа к функциональным возможностям Платформы может быть изменена по усмотрению DAR TECH; однако изменение указанной стоимости не должно влиять на стоимость доступа к функциональным возможностям Платформы для Пользователей, которые уже внесли полную сумму по прежней цене. DAR TECH должна ставить Пользователей в известность об изменениях в функциональных возможностях Платформы, указывая стоимость использования Платформы.
  3. Доступ к функциональным возможностям Платформы приобретается на определенный период. При этом Пользователь вправе выбрать срок, на который он приобретает доступ к функциональным возможностям Платформы («Срок подписки»), в соответствующей вкладке на Платформе.
  4. Оплата абонентской платы за доступ к функциональным возможностям Платформы производится через операторов электронных платежных систем, допускающих оплату с помощью кредитных или дебетовых карточек международных платежным систем. Чтобы произвести оплату, пользователь должен выбрать один из способов оплаты, предлагаемых на Платформе DAR Lean. Иные способы оплаты невозможны.
  5. Что касается имплементации платежной инфраструктуры, Платформа основана исключительно на финансовых услугах.
  6. Пользователь признает, что DAR TECH не несет ответственности за неисправности в работе платежных систем.
  7. Компания DAR TECH не должна обрабатывать данные банковских карточек Пользователя со своей стороны и, более того, не должна хранить эти данные со своей стороны. Обработка вводимых данных карточки и самих платежей осуществляется провайдером финансовых услуг.
  8. Платежные обязательства признаются выполненными Пользователем, если платеж прошел авторизацию в системе. Доказательством оплаты являются данные в платежной системе о проведенном платеже.
  9. Компания DAR TECH никоим образом не контролирует электронную платежную систему и не несет ответственности за ошибки в такой системе. Если в результате подобных ошибок денежные средства Пользователя будут списаны, но при этом платеж не пройдет авторизацию в системе, за возврат средств Пользователю будет отвечать оператор электронной платежной системы.
  10. Если Пользователь не выполняет свое платежное обязательство перед DAR TECH, компания DAR TECH вправе (по истечении срока предварительного предупреждения и обоснованного льготного периода) временно блокировать профиль Пользователя, пока не будет получена причитающаяся оплата. Это не должно влиять на все прочие требования DAR TECH.
 7. ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

  1. Платформа содержит результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие компании DAR TECH.
  2. Используя Платформу, Пользователь осознает и признает, что весь контент на Платформе, а также структура контента на Платформе защищены авторским правом, товарным знаком, а также иными правами на объекты интеллектуальной собственности, и что эти права действительны и охраняются правом во всех формах, на любых носителях и в отношении всех технологий, будь то существующих в настоящее время либо разработанных или созданных впоследствии. Никакие права ни на какой контент на Платформе, в т.ч. (помимо прочего) на аудиовизуальные объекты, изображения, методологические материалы, а также товарные знаки не подлежат передаче Пользователю в результате использования Платформы и заключения Договора.
  3. Без ограничения общего характера вышеизложенного, Пользователь признает, что Платформа содержит результаты интеллектуальной деятельности, охраняемые права и иные материалы третьих сторон, и что такие права принадлежат компании DAR TECH. Пользователю запрещается копировать, видоизменять, менять, удалять, дополнять, публиковать, передавать объекты эксклюзивных и личных неимущественных прав, которые представлены на Платформе, создавать производные работы, изготавливать или продавать продукты, основанные на таких объектах, воспроизводить, демонстрировать или любым иным образом осуществлять либо использовать такие права без явно выраженного разрешения Правообладателя.
  4. DAR TECH предоставляет любому лицу, принявшему T&C, ограниченное, персональное, неэксклюзивное, некоммерческое право (не подлежащее передаче и предполагающее возможность отзыва) на просмотр контента на Платформе. Пользователь обязуется не копировать контент с Платформы с помощью автоматизированных систем (например, скриптов, ботов, программ-обходчиков, сканеров и т.п.) или иных систем и технологий извлечения информации (рамок, масок для извлечения данных пользователя) без предварительного письменного разрешения Правообладателя. Без предварительного письменного согласия DAR TECH (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором) запрещается копировать, воспроизводить, модифицировать, публиковать повторно, выгружать, размещать на продуктах третьих сторон, передавать третьим сторонам или распространять материалы с Платформы в какой-либо форме и с помощью любых средств.
  5. DAR TECH вправе установить ограничения на доступ к продуктам Платформы, в т.ч. ввести временны́е и количественные ограничения, чтобы предотвратить несанкционированный доступ третьих сторон к продуктам Платформы.
  6. Вносимые пользователями предложения не влекут за собой возникновение у пользователя каких-либо имущественных прав по отношению к DAR TECH.
 8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

  Персональные данные пользователя будут храниться и автоматически обрабатываться компанией DAR TECH в процессе исполнения настоящего договора. В этом отношении мы следуем своей декларации о защите данных, с которой можно ознакомиться по ссылке: https://darlean.com/ru/policy?region=eu.

 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ / ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

  1. DAR TECH не несет ответственности за эксплуатационные характеристики Платформы и не гарантирует ее бесперебойную работу. DAR TECH также не гарантирует безопасность информации, размещаемой на Платформе, а также возможность бесперебойного доступа к Платформе.
  2. Платформа может содержать ссылки на другие веб-сайты в Интернете (сторонние веб-сайты). DAR TECH не обязана проверять соответствующие третьи стороны и их контент на предмет соответствия каким-либо требованиям (к достоверности, полноте, правомерности и т.п.). DAR TECH не несет ответственности ни за какие сведения или материалы, размещенные на сторонних веб-сайтах, доступ к которым Пользователь получает в связи с использованием Платформы DAR Lean, в т.ч. ни за какие мнения или заявления, опубликованные на сторонних веб-сайтах, рекламу и т.п., а также за доступность таких веб-сайтов или контента и за последствия их использования Пользователем.
  3. Ответственность обеих сторон ограничивается ответственностью за факты грубой неосторожности. Ответственность за простые материальные убытки исключена.
  4. Невзирая на вышесказанное, Пользователь несет перед DAR TECH ответственность за законность всех отдаваемых указаний и при этом предоставляет DAR TECH гарантии возмещения всех без исключения убытков и ущерба, возникающих ввиду выполнения таких указаний, а также ограждает DAR TECH от таких убытков и ущерба.
  5. DAR TECH не гарантирует, что Платформа отвечает требованиям Пользователя, и что доступ к Платформе будет бесперебойным, быстрым, надежным или безотказным. Ошибки в программном обеспечении и аппаратные ошибки как со стороны DRA TECH, так и со стороны Пользователя, из-за которых Пользователь не может осуществить доступ к Платформе, являются обстоятельствами непреодолимой силы и основанием для освобождения DAR TECH от ответственности за нарушение обязательств в рамках Договора.
  6. Презентация продуктов и услуг на Платформе DAR Lean и (или) веб-сайтах, имеющие к ним отношение сведения и реклама не представляют собой обязывающее предложение компании DAR TECH о продаже конкретных продуктов или услуг.
  7. DAR TECH не несет ответственности за рекламные материалы, распространяемые с помощью Услуг и продуктов Платформы, а также за товары и услуги, предлагаемые в соответствии с такими рекламными материалами.
  8. Филиалы, директора, сотрудники, менеджеры, агенты, представители или поставщики компании DAR TECH не вправе предоставлять явные или подразумеваемые гарантии от имени DAR TECH.
  9. Более того, DAR TECH не дает никаких гарантий, будь то явных или подразумеваемых, относительно пригодности Платформы для конкретных целей, не предусмотренных настоящим Договором, относительно коммерческой ценности, соблюдения имущественных прав, защиты от компьютерных вирусов и т.п.
  10. DAR TECH не может гарантировать отсутствие ошибок и недостатков в Платформе, а также бесперебойный доступ к Платформе, который может зависеть от сетевого подключения, программного и аппаратного обеспечения Пользователя, а также от иных факторов. Пользователь признает, что он несет единоличную ответственность за использование Услуг и продуктов Платформы. Правообладатель не может гарантировать доступность продуктов Платформы во всех территориальных образованиях, поэтому возможность использования Платформы зависит от требований законодательства Республики Кипр.
 10. Заключительные положения

  1. DAR TECH вправе вносить дополнения в T&C в одностороннем порядке, при этом такие дополнения вступают в силу через 30 дней с момента публикации новой версии T&C. При каждом последующем посещении Платформы прежде чем зайти в Личный аккаунт Пользователь обязуется ознакомиться с новой версией Договора. Дальнейшее использование Платформы и Личного аккаунта Пользователя свидетельствует о его согласии с условиями и положениями новой версии настоящего Договора. Если Пользователь не принимает условия и положения новой версии Договора, он должен прекратить использование Платформы.
  2. Если одно или несколько положений настоящего договора будут признаны или станут недействительными, это не должно повлиять на остальные положения настоящего договора.
  3. Заголовки разделов настоящих Условий и положений приводятся исключительно для удобства и не должны использоваться для их интерпретации.
  4. Договор регулируется материальным правом Республики Кипр, за исключением тех норм, которые относятся к применению иностранного права. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (CISG или Венская конвенция) прямо исключается.
  5. В отсутствие императивных норм права, говорящих об обратном, суд по месту нахождения DAR TECH обладает исключительной юрисдикцией в отношении споров между контрагентами.
  6. Пользователь может получить любое разъяснение относительно интересующих его вопросов, обратившись в DAR TECH по электронной почте info-eu@darlean.com.